GODE RÅD TIL AFVIKLING AF ARRANGEMENTER

Det er dig eller din forening, der er ansvarlig for dit arrangement. Derfor vil vi her give nogle gode råd til ting, du skal have styr på, når du holder et offentligt arrangement. Det kan virke svært og uoverskueligt første gang, men frygt ej, det kræver bare nogle få mails og opkald i langt de fleste tilfælde.

Aarhus Kommune har en hjemmeside, der kan hjælpe dig videre i forhold til ansøgninger. Husk dog på, at retningslinjerne er skrevet til store projekter. Hvis du holder et udendørs arrangement, skal kommunen ofte blot have et varsel. Afholder du et indendørsarrangement, vil der typisk være regler på det sted du er, om hvor længe og hvor meget du må larme.

Link

Forstærket lyd udendørs

Afholder du et musikarrangement udendørs, så skal du have styr på lydgrænserne. Der er mere teknisk info her; men husk at giv din lydmand besked. https://arrangoer.aarhus.dk/det-praktiske/tilladelser/musik-og-lyd/#4

Alkohol og mad

Sælger du mad i en madbod, skal du have en tilladelse til madservering. Der er ret strenge regler på dette område, så overvej om det er besværet værd. Ofte vil madboder eller lignende udefra have styr på disse tilladelser. Der er regler du kan læse om her: https://arrangoer.aarhus.dk/detpraktiske/tilladelser/madvarer-og-alkohol/#1

Vær opmærksom på, når du søger alkoholbevilling (lejlighedstilladelse), så skal formularen underskrives af en over 21 år. Du kan søge via hjemmesiden:

http://www.brugaarhus.dk/ eller via dette link [link:https://www.politi.dk/Oestjylland/da/Borgerservice/Tilladelser/Lejlighedstilladelse/] (manuelt, skal afleveres ved politiet). Husk at søg mindst 5 dage før dit arrangement! Er du for sent ude, så ring til Politiet og spørg om de kan behandle den hurtigere.

Brandvæsenet

Holder du et arrangement i bygninger, der ikke er lavet til offentlige arrangementer, skal du søge en tilladelse ved brandvæsenet. Husk altid at tjekke, der er nødudgange og markeringer af disse. Ved udendørsarrangementer af en vis størrelse, kan brandvæsenet også kræve en sikkerhedsplan.

Dine lokaler:

Der er en guide du bør orientere dig i her, hvis du holder et større arrangement (over 100 mennesker udendørs, over 149 indendørs). Ofte vil der være en tilladelse til det sted, I holder arrangementet. Snak altid med den I låner/lejer lokaler af, hvad reglerne er i bygningen. Brandvæsenets guide kan findes her: https://www.ostbv.dk/media/1283/afholdelse-af-midlertidigearrangementer.pdf

Opstilling af fysiske installationer (telte, hjemmebyggede scener mv.):

Hvis I har planer om at opstille et større telt, så skal teltet være brandgodkendt. Spørg altid der hvor I lejer telt, om det er godkendt. Der skal i tilfælde af større arrangementer også være en flugtvejsplan for telte og arrangementsarealer. Læs mere her: https://www.ostbv.dk/media/1283/afholdelse-af-midlertidigearrangementer.pdf

Kontakt PUKK’s sekretariat, hvis du har brug for at vide mere herom.