PUKK støtter kreative unge projekter. Når du skriver din ansøgning, skal du sælge din idé bedst muligt. Det gør du ved at målrette din ansøgning til PUKK’s retningslinjer og støttekriterier. Der er ikke tilskudsgaranti, men du står godt hvis du opfylder flere af nedenstående punkter. Der kan søges op til 10.000 kr i puljen.

PUKK STØTTER

 • Den frivillige ungdomskultur

 • Små “her og nu”- projekter

 • Den alternative ungdomskultur

 • Ungdomsdemokratiske projekter

 • Det ikke-kommercielle musikliv og vækstlagsaktører

 • Tværkunstneriske projekter

 • Nyskabende initiativer og originale idéer

 • Offentlige arrangementer

 • To årlige katalysatorprojekter pr. år, som kan tildeles op til 25.000 kr.

PUKK kan desværre ikke støtte alt. Hvis du søger støtte til et eller flere af de nedenstående punkter, bør du gentænke dit projekt eller søge penge et andet sted end PUKK.

PUKK STØTTER IKKE

 • Projekter der allerede er afholdt.

 • Driftsudgifter såsom udgifter til lønninger, kontorleje, vedligeholdelse af fysisk udstyr og andre administrative udgifter.

 • Støttearrangementer, hvor overskuddet fra salg og entré går til et velgørende formål eller til driften i en organisation

 • Kommercielle arrangementer. Puljen støtter den frivillige ungdomskultur

 • Partipolitiske, religiøse eller diskriminerende projekter.

 • Lukkede og private arrangementer; herunder foreningsaktiviteter, der kun er rettet mod foreningens medlemmer.

 • Projekter der allerede er støttet af Kulturforvaltningens andre puljer

 • Indkøb af teknisk udstyr.

 • Ulovlige arrangementer

Der kan i visse tilfældes købes teknisk udstyr i mindre omfang, hvis det er mere meningsfuldt end at leje. PUKK kan give et mindre tilskud til leje i stedet for indkøb. Du må gerne have udgifter til honorar til kunstnere, transport og leje af sted til dit arrangement. Der må også gerne være entré til projekter, men vær opmærksom på, vi primært støtter projekter med gratis eller billig entré.

PUKK forbeholder sig retten til at vurdere om budgettet er rimeligt og tildele tilskud med forbehold for visse ændringer i projektbudgettet.